Studia dla Polonii i obcokrajowców w Polsce
Data: 16-08-2007 o godz. 06:48:25
Temat: Polska


Studia dla Polonii i obcokrajowców w Polsce
i Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej


UCZELNIE:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
"Polonicum" - Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 552 15 30, 552 05 63, fax: 552 15 55
e-mail: polonicum@uw.edu.pl
http://www.polonicum.uw.edu.pl

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 663 18 13, 663 18 14, fax: 663 18 15
e-mail: register@apus.filg.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/Polonia

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków
tel. (+48 12) 421 36 92, fax: 422 77 01
e-mail: plschool@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/SL

UNIWERSYTET IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
tel. (+48 81) 533 27 86, 537 54 25, fax: 537 56 15, 537 65 36
e-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
http://www.cjkp.umcs.lublin.pl >

KATOLICKI UNIWERSYET LUBELSKI
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Al Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 445 41 11, fax: 445 41 13
e-mail: polski@kul.lublin.pl
http://www.kul.lublin.pl/school

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
tel. (+48 32) 251 29 91, 200 94 24, fax: 251 29 91, 255 32 29
e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
http://sjikp.us.edu.pl

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

ul. Biskupa Nankiera 15, 15-140 Wrocław
tel. (+48 71) 375 25 70, fax: 375 28 04
e-mail: sjpik@uni.wroc.pl
http://www.sjpik.uni.wroc.pl

UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
tel. (+48 61) 829 36 30, tel./fax: 853 74 64
e-mail: plschool@amu.edu.pl
www.staff.amu.edu.pl/~schoolpl

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź
tel. (+48 42) 635 47 00, fax: 678 96 45
e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
http://www.uni.lodz.pl/sjpdc

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus"
ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 872 12 77
http://www.univ.rzeszow.pl/polonus.php

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax (+48 56) 611 35 77
e-mail: oberlan@maius.uni.torun.pl
http://www.uni.torun.pl/jednostki/skjpo

AKADEMIA POLONIJNA
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. (+48 34) 368 42 27, fax: 324 96 62
e-mail: sjkp@ap.edu.pl
http://www.ap.edu.pl

UNIWERSYTET OPOLSKI
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (+48 77) 541 60 03, fax: 541 60 02
e-mail: filpol@uni.opole.pl
http://www.pol.uni.opole.pl/studiumobcokrajowcow.htmTrzytygodniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić wiadomości w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, oferujemy bogaty cykl wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim (do wyboru). Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka polskiego.
Rekrutacja

1. Indywidualne uczestnictwo
Opłata za kurs wynosi 800 USD. Obejmuje ona naukę, zakwaterowanie (jednoosobowe pokoje), wyżywienie oraz imprezy turystyczno-krajoznawcze i rozrywkowe. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

2. Uczestnictwo w ramach wymiany między uczelniami
Więcej informacji na stronie Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych, http://dwz.umcs.lublin.pl

3. Uczestnicy skierowani przez ministerstwo
Stypendia pokrywające koszt uczestnictwa w Letniej Szkole przyznaje studentom Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa tel. (+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl, http://www.buwiwm.edu.pl.
Zapytania dotyczące otrzymania takiego stypendium należy kierować do ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=75