Ksiądz Jan Grabowski dziekan i proboszcz Kościoła w Miorach
Data: 07-08-2007 o godz. 14:53:28
Temat: Miory


Ksiądz Jan Grabowski dziekan i Kościoła w Miorach, proboszcz 1956 - 1985
Księża parafii w Miorach ks. Jan Grabowski wspomnienie brata ks. Jan Grabowski dziekan miorski 1957-1985


Jan Grabowski syn Jana, urodził się w roku 1912 w Wilnie.
W roku 1929 ukończył gimnazjum imienia Karola Chodkiewicza w Lidzie i rozpoczął studia medyczne w Warszawie. Porzucił naukę medycyny i wstąpił w roku 1930 do Seminarium Duchownego w Wilnie.
Będąc klerykiem studiował jednocześnie geologię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po święceniach kapłańskich w roku 1936 był wikarym w parafii Alkieniki. Tutaj także nauczył się języka litewskiego. Ksiądz Jan znał także języki; białoruski, rosyjski, niemiecki, angielski, włoski i oczywiście język ojczysty polski.
W roku 1938 studiował w Rzymie. W czasie II Wojny Światowej był w Polsce i został skierowany jako wikary do parafii w Słobodce koło Brasławia. Po roku podjął obowiązki wikarego w parafii Głębokie. Następnie został proboszczem w parafii Porpliszcze i Udze.
Po II Wojnie Światowej, znalazł się na terenach okupowanych przez Związek Sowiecki i tu Ksiądz Jan Grabowski został fałszywie oskarżony. Wobec groźby aresztu w roku 1947 znalazł się w parafii Hermanowicze. W roku 1949 został bezprawnie aresztowany przez agentów tajnych służb sowieckich. Był osadzony w więzieniu w Głębokiem a następnie w Połocku. W roku 1950 został skazany, na podstawie art. 72 KK BSSR, na 25 lat pobytu w łagrze, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. W łagrze pracował przy wyrębie lasu. Parafianie z własnej inicjatywy wysyłali jemu produkty spożywcze i odzież.
W tym czasie jego Matkę, okupacyjne władze sowieckie, wyrzuciły na bruk z jej własnego domu, a dom rozebrali. Matka znalazła schronienie u dobrych ludzi u sąsiadów.
Po roku 1953 po śmierci zbrodniarza Stalina i zagładzie Berii i dojściu Chruszczowa do władzy wyrok pracy przymusowej w łagrze zmniejszono na 15 lat, a następnie wyrok anulowano wobec braku dowodów winy Księdza Jana Grabowskiego.
W roku 1956 Ksiądz Jan, po siedmiu i pół latach pracy w łagrze, był zwolniony i rehabilitowany. W tym stanie powrócił do Kościoła w Hermanowiczach, jednak Kościół tam był zamknięty, przez sowietów. Po wielu staraniach otrzymał zgodę ówczesnej władzy w Mołodecznie i został skierowany do parafii w Miorach.
Dzięki staraniom parafian Miorskich został przywrócony do kultu religijnego neogotycki Kościół w Miorach zbudowany w roku 1907.
W czasie okupacji sowieckiej do 1956 Kościół ten był zamieniony na magazyn zboża. Ksiądz Jan wykonał remont przeciekającego dachu i wnętrza Kościoła. W czasach sowieckich, wojującego ateizmu i walki z wiarą, był on pasterzem dla każdego kto zachował wiarę w swoim sercu.
Był niezłomnym świadkiem miłości Boga do Człowieka, był prawdziwym Ojcem duchowym dla wszystkich swoich parafian.
Ksiądz Jan Grabowski zmarł na zawał serca 30 kwietnia 1985 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym obok grobu swojej Matki. Minęły juz 34 lata od jego śmierci.
Kiedy znajdujemy się na cmentarzu obok jego mogiły, serce przenika ogromna wdzięczność Bogu za prawdziwego Świadka niezłomnej wiary, jaki swoim życiem nie odwrócił się od Chrystusa.
Bardzo ważnym jest zachowanie pamięci o tych, którzy składają ofiarę swojego życia dla służby Bogu, Kościoła i Ludzi zgodnie z posłaniem Chrystusa;
Idźcie na cały Świat i głoście Ewangelię. Mk16,15

autor Ksiądz Oleksy Jurkajc
opracował dr inż. Piotr Żuk www.miory.eu

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=72