Miory i Ziemia Miorska
Data: 08-02-2007 o godz. 20:14:45
Temat: informacje


Miory i Ziemia Miorska. Portal uruchomiony przez przyjacół i sympatyków Ziemi i Ludzi.Przyjaciele - Przyjaciołom. Mieszkańcy byli - mieszkańcom dzisiejszym.
Celem naszego Towarzystwa jest, miedzy innymi;
- rozwijanie przyjaznych kontaktów między narodami i społecznościami lokalnymi,
- popularyzacja problemów i spraw, poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania,
- dokumentowanie i pamięć o historii i o przyszłości,
- organizacja pomocy wzajemnej,
Zachęcamy wszystkich do wspólnego redagowania i prowadzenia portalu Miory i Ziemia Miorska.
Zachęcamy do nadsyłania materiałó w postaci elektronicznej tekstu i zdjęć dla ich prezentacji w portalu.
Przyjmujemy zgłoszenia osób do udziału w Komitecie Organizacyjnym i Radzie Programowej Portalu biuro@miory.eu
Towarzystwo Przyjaciół Mior i Ziemi Miorskiej Poznań 2007 UE

    Miory - piersza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1514, jest mowa o osadzie Mierzeja w powiecie Brasławskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. W roku 1567 pojawia się zapis o Miorach - osadzie należącej do Mirskich.
Miory do 17-09-1939 r. Miasto w Polsce - wchodziły w skład Województwa Wileńskiego. Stan w roku 1939:
Położenie, obszar i ludność:
Województwo wileńskie, położone w północno-wschodniej części kraju, graniczy we wschodniej swej części z Białoruską Republiką Sowiecką, na północy z Łotwą, a w zachdniej swej części z Litwą Kowieńską. Obszar województwa wynosi 29 109 km kw, ludność liczy 1 005 565 mieszkańców, przy gęstości stosunkowo bardzo niskiej 34,5 mieszk. na 1 km kw. Pod względem narodowościowym jest ludność w 57,9% polska, w 25,7% białoruska, w 8,1% żydowska, zaś 8,3% przypada na inne narodowości. Co sie tyczy stosunków wyznaniowych jest 61,2% rzym.-katol., 26,9% prawosławnych, 9,4% wyznania mojżeszowego, 2,4% przypada na inne wyznania.
Podział administracyjny:
Województwo wileńskie liczy 14 miast, 103 gminy wiejskie i dzieli się na 8 powiatów: brasławski (4 218 km kw.), dziśnieński (3 908 km kw.), mołodeczański (1 876 km kw.), oszmiański (2 352 km kw.), postawski (3 114 km kw.), święciański (4 037 km kw.), wilejski (3 421 km kw.), wileńsko-trocki (6 183 km kw.). Miasta powiatowe: Wilno (190 172 mieszk.), Brasław (1 587 mieszk.), Dzisna (4 413 mieszk.), Mołodeczno (1 997 mieszk.), Oszmiana (6 000 mieszk.), Postawy (974 mieszk.), Święciany (6000 mieszk.), Wilejka (3 417 mieszk.).
Kolej żelazną przez Miory zbudowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1928 r. o budowie kolei normalnotorowej Woropajewo-Druja. Dziennik Ustaw Nr 22/1928 r., poz. 196

Okupacja Mior
- Od 17-09-1939 rok okupacja przez Związek Sowiecki
- W okresie 03-07-1941 - 04-07.1944 rok okupacja przez Niemcy hitlerowskie,
- Od 05-07-1944 rok okupacja przez Związek Sowiecki

Miory od 19 września 1991 roku w wolnej i niepodleglej Republice Bialorus.Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=7