Legalna praca w Polsce dla obywateli Bialorusi, Ukrainy, Rosji
Data: 06-07-2007 o godz. 10:11:10
Temat: informacje


Legalna praca w Polsce dla obywateli Bialorusi, Ukrainy, Rosji


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2007 r., Nr 120, poz. 822, 823 i 824 zostały opublikowane podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Annę Kalatę rozporządzenia, pozwalające obywatelom sąsiednich państw na podjęcie pracy w okresie do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, jeżeli otrzymają oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy.
Rozporządzenie rozszerza możliwość pracy bez zezwolenia na pracę dla obywateli państw graniczących z Polską tj. Białorusi, Ukrainy, Rosji, na wszystkie sektory gospodarki.
Wprowadzenie kolejnych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy może mieć wpływ na zwiększenie zainteresowania legalną pracą w Polsce wśród naszych wschodnich sąsiadów.

Jan Adamski
www.miory.eu biuro@miory.eu


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=65