Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317637
odsłon strony od 8 luty 2007
 
ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny: Miory

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Matka Boska Miorska
Miory

POMNIK MATKI BOSKIEJ MIORSKIEJ
Ustawiony nad brzegiem jeziora Miorskiego,

w tle widok Ko?cio?a Wniebowziecia Najswietszej Maryji Panny i ?w Jozafata Kuncewicza w Miorach

Wysłany przez admin dnia 01-05-2018 o godz. 17:04:02 (137 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
15 SIERPNIA -110 ROCZNICA ZBUDOWANIA KO?CI?A W MIORACH
Miory

Proboszczem i Dziekanem Miorskim jest ks. kan. Krzysztof Mi?kina. Parafia obejmuje 55 miejscowo?ci i ma 3 punkty filialne w tym Wiata i Przybrodzie. Dzia?a ?ywy Ró?aniec, Apostolstwo Dobrej ?mierci, Apostolstwo Bo?ego Mi?osierdzia, III Zakon Franciszka?ski, Ko?o Ministrantów, schola, chór parafialny, kr?g m?odych ma??e?stw.
Proboszcz i dziekan dekanatu Miorskiego ks. kan. Krzysztof Mi?kina pater.cris@email.by
ulica Pocztowa 11 Miory 211930 Vitebskaja oblast Belarus.
Wysłany przez admin dnia 29-07-2017 o godz. 14:32:45 (326 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
?yczenia Wielkanocne
Miory
W dniu Zmartwychwstania Naszego Pana JEZUSA CHRYSTUSA
?yczymy Wam nasi Drodzy wiele ?ask Bo?ych w te ?wiateczne dni , dobrego zdrowia , rado?ci w codziennym ?yciu, radosnego wiosennego nastroju i wszelkiej pomy?lno?ci w kontaktach z ludzmi oraz pami?ci o tych którzy ju? odeszli do Pana
serdecznie pozdrawiamy i do " zobaczyska "/ by? mo?e / -
Jola i Bogumi? /Aku+Maku/ Wroc?aw 16.04.2017
Wysłany przez admin dnia 15-04-2017 o godz. 17:46:23 (346 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
73 rocznica Rzezi wo?y?skiej
Miory 11 lipca 1943 roku – to jeden z najtragiczniejszy dni w polskiej historii, nazywany „krwaw? niedziel?”, apogeum rzezi wo?y?skiej. W sumie dziesi?tki tysi?cy Polaków zosta?o bestialsko zamordowanych przez ukrai?skich nacjonalistów. Polaków zaatakowano w 99 miejscowo?ciach, g?ównie w powiatach w?odzimierskim i horochowskim.
Do eksterminacji przyst?pi?y Organizacja Ukrai?skich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B) oraz Ukrai?ska Armia Powsta?cza (UPA). Ukrai?cy banderowcy ju? od pocz?tku lipca 1943 r. przygotowywali si? do „ostatecznego rozwi?zania kwestii polskiej” na Wo?yniu. Na nic zda?y si? próby negocjacji.
Polskich pos?a?ców, w tym Zygmunta Rumela, komendanta VIII Okr?gu Wo?y? Batalionów Ch?opskich i oficera Armii Krajowej, którzy w przeddzie? masakry chcieli odwie?? Ukrai?ców od zbrodniczych planów, bestialsko zamordowano.
Wysłany przez admin dnia 11-07-2016 o godz. 11:24:17 (446 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1739 bajtów więcej | Wynik: 5)
Rze? wo?ynska 11 lipca 1943
Miory Bery kosu, bery ni? i na Lacha…
”– relacje ocala?ych z rzezi wo?y?skiej „Trudna pami??” – tak metaforycznie okre?lane s? ?wiadectwa ludobójstwa Polaków zamieszkuj?cych Kresy II Rzeczypospolitej: Wo?y? i Ma?opolsk? Wschodni?.
Relacje ?wiadków tamtych wydarze? uzmys?awiaj? g??boki sens tej metafory, zarówno w warstwie s?ownej, jak i – przede wszystkim – wizualnej, ze wzgl?du na okazywane przed kamer? emocje.
Nie tylko trudne i traumatyczne kwestie s? specyfik? przedstawionych poni?ej relacji, ale przede wszystkim fakt, ?e narracja prowadzona jest przez osoby, które w 1943 roku mia?y po kilka i kilkana?cie lat.
Wysłany przez admin dnia 11-07-2016 o godz. 11:16:10 (386 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1518 bajtów więcej | Wynik: 5)
Wielkanoc_2 2015
Miory
Wielkanoc_2 2015
Wysłany przez admin dnia 03-04-2015 o godz. 15:34:20 (857 odsłon)
(Czytaj więcej... | 407 bajtów więcej | Wynik: 5)
Wielkanoc 2015
Miory".....Trzy Maryje posz?y, drogie ma?ci nios?y

Chcia?y Chrysta pomaza?, Panu Bogu chwa?? da?. Alleluja......." 

Serdeczne ?yczenia z okazji ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego 2015 r. wraz z przepi?knym filmem o M?cze?stwie Kresowian, zasy?aj? z Watford S?awek i Marysia Roch. W ten przedziwny poranek Wielkanocny, ?yczymy Wam gor?co, by rado?? nape?nia?a serca i rodzinne domy, a wdzi?czne Alleluja gromko wy?piewywa?y usta. By?my raz jeszcze wyznali wiar? szczer?, tak prost? w moc Zmartwychwsta?ego Pana, a zaraz smutek i noc si? zatraci, dzie? nasz si? rozja?ni i ?ycie odmieni. Niech ten b?ogos?awiony czas zaowocuje zatem dobrem i wszelk? pomy?lno?ci? w naszym ?yciu. Naturalnie du?o wzajemnej mi?o?ci, ?yczliwo?ci, smacznego jajka, ?wi?conki, obfito?ci ciast i b. mokrego ?mingusa-dyngusa. Z naszej strony pragniemy zapewni? ka?dego z Was drodzy, ?e ju? od dawna jeste?cie ?ywo obecni w naszej modlitwie. Gor?co Was wszystkich raz jeszcze pozdrawiamy i ca?ujemy. Alleluja! Chrystus Pan Zmartwychwsta?.....

Jest to jeden z najpi?kniejszych filmów o losach Polaków na Kresach, jaki w swoim ?yciu widzia?em. Jestem ca?kowicie przekonany, ?e jeszcze dzi? winien go zobaczy? ka?dy Kresowianin oraz ka?dy kto szczerze mi?uje Kresy. List z tym bezcennym dokumentem: "Utracone dzieci?stwo", otrzyma?em poczt? mailow? 27 wrze?nia 2013 r. od Pani Aldony, córki Tadeusza Ko?towskiego ur. 05 wrze?nia 1939 r. we wsi Ozierna pow. Zborów, woj. Tarnopolskie. Pan Tadeusz mieszka? ze swoj? rodzin? pod lasem, to by?a kolonia polska, by?o tam par? domów polskich. Naturalnie mieszka?y tam tak?e rodziny ukrai?skie, gdy? takie przemieszanie ludno?ci na Podolu, by?o czym? powszechnym. Rodzice Pana Tadeusza to Wincenty i Franciszka Ko?towscy, M?czennicy ukochanej Ziemi Tarnopolskiej.

Wysłany przez admin dnia 03-04-2015 o godz. 15:28:01 (961 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3175 bajtów więcej | Wynik: 5)
107 rocznica Ko?cio?a w Miory
Miory
Wysłany przez admin dnia 15-08-2014 o godz. 09:49:51 (1162 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2988 bajtów więcej | Wynik: 5)
WIELKANOC 2014 W FINLANDII
Miory
Wysłany przez admin dnia 18-04-2014 o godz. 11:19:13 (1001 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Rodzina Majewskich z Mior
Miory
Witam serdecznie!   Poszukuj? Rodziny Majewskich z Mior.

Mam nadziej? zebra? najwi?cej informacji o przodkach, którzy mieszkali w Miorach przed wojn?.
Z tego co do tej pory ustali?am, okaza?o si?, ?e moja babcia Leokadia; z domu, Majewska je?dzi?a do Mior do swojego szwagra Antoniego Gajka m??a siostry Heleny, z domu Majewska, ur. 5 stycznia 1889 r., który by? przed wojn? policjantem w Miorach i prowadzi? z ?on? restauracj?.
Niestety, nie znam jej nazwy.
Wysłany przez admin dnia 05-04-2014 o godz. 15:41:17 (969 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1538 bajtów więcej | Wynik: 5)
Twoja opinia
Za katastrof? w Smole?sku odpowiada

Donald Tusk Premier Rz?du RP
Rz?d RP
W?adimir Putin Premier Rz?du Rosji
Rz?d Rosji
Za?oga samolotu
Kontrolerzy lotu w Smole?skuWyniki
Ankiety

Głosów 632
 
Poszukuje Rodziny

 Szukam rodziny Mas?o i Stepien
 Poszukuj? Wac?awa Szabuckiego.
 Rodzina Wolkow z Mior
 Poszukuj? Rodziny Milewskich Maciuki k. Mior
 Poszukuj? rodziny Poniznik z Mior i oklicy
 Rodzina Alchimowicz
 Rodzina Zacharewicz z okolicy Mior
 Rodzina Astapkowicz
 Rodzina Sz?owieniec
 Stankiewicz Chadasewicz Dargiel Miszczenko

ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Forums

 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Zmartwychwsta? Pan
[ 4 odsłon ]
· Rze? Wolynska wyst?pienie PREZYDENTA RP
[ 83 odsłon ]
· Po?egnanie Ireny Szewi?skiej
[ 86 odsłon ]
· Prezydent RP uczci Rze? Wolynsk?
[ 75 odsłon ]
· Pe?nomocnik Rz?du do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
[ 108 odsłon ]
 
Do pobrania
· 1: Marsz Sybiraków
· 2: Adam Mickiewicz Dziady cz. 3
· 3: Do Szopy Hej Pasterze
· 4: Hymn Polski Mazurek D?browskiego
· 5: Mapa Mior i okolicy z 1939 roku
· 6: Bog Sie Rodzi
· 7: Dzien Jeden w Roku
· 8: Gdy Sliczna PannaDorozkarnia
· 9: Anio? Pasterzom Mówi?
· 10: Pojdzmy Wszyscy
 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018