3 Maja Święto Królowej Polski - 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Data: 30-04-2007 o godz. 14:42:23
Temat: Polska


Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.
Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia Królestwa Polskiego opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto to wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

Maryja towarzyszy naszym dziejom i kulturze właściwie od początku. Bogurodzica broniła, zagrzewała do walki co najmniej od I poł. XIII w.
Wydarzenie, jakie miało miejsce 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, było faktem nie mającym precedensu w historii Europy. Tego dnia, podczas uroczystej mszy świętej, w obecności senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz zwykłego ludu, król Jan Kazimierz – dokonawszy wpierw koronacji Matki Bożej na Królową Korony Polskiej – klęknął przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej i wypowiedział następujące słowa:
"Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...”

Uchwaloną 3 maja 1791 roku Konstytucję powszechnie uznaje się za pierwszą w Europie i drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Powstała, by uregulować ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Polski i Litwy. Zniosła m.in. zgubne liberum veto - czyli prawo weta przysługujące każdemu posłowi na Sejm. Miała stworzyć podstawy demokratycznej monarchii konstytucyjnej.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=52