Program Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce
Data: 13-09-2016 o godz. 19:06:36
Temat: Polska


W dniu 27 września 2016 roku, Rada Ministrów Rządu RP przyjęla „Narodowy Program Mieszkaniowy- NPM”.
Program zakłada budowę lokali na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność.
NPM skierowany jest wszystkich Polaków nie mających samodzielnego mieszkania.
Z Programu mogą skorzystać rodziny, osoby planujące założenie rodziny oraz osoby samotne,  bez względu na wiek. Program wdrażany od IV kwartału 2016 r.
Cele NPM:
1.Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wyłączonych społecznie poprzez niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.
3. Poprawa warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.


NPM jest realizacja Programu Prawa i Sprawiedliwości, punkt 6; BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE strona 96; "Korzystając z istniejących instytucji zajmujących się budownictwem albo powołując nowe, państwo stworzy model taniej budowy mieszkań – koszt jednego metra kwadratowego będzie wynosić około 2,5 tys. zł. "
Realizacja programu budownictwa wymaga podjęcia i uruchomienia szeregu działań:

   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków: "Do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. A ta niewielka ilość energii powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych."

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=451