Mapa serwisu
Data: 09-04-2007 o godz. 14:58:44
Temat: informacje


Mapa serwisu Portalu Miory i Ziemia Miorska


Aktualno?ci
Adwent
Bo?e Narodzenie
?yczenia dla Polaków na wschodzie
Zyczenia z okazji Swiat
Kol?dy
Kol?dy do pobrania w pliku mp3

Karta Polaka uchwalona
Sw. Piotr i Sw. Pawe?
Euro 2012 organizuje Polska i Ukraina
Borys Jelcyn nie ?yje
Program Szans
a dla Maturzystów
Studia dla Polonii i obcokrajowców w Polsce
Praca w Polsce dla obywateli Bialorusi
Ustawa o pochodzeniu Polskim
XIII Festiwal Kultury Kresowej 2007
Wa?ne daty
Polska dzisiaj
God?o, flaga, hymn Polski
Polska dzisiaj

Jan Pawe? II
Druga rocznica ?mierci Jana Paw?a II
63 rocznica Powstania Warszawskiego

Ocalmy od zapomnienia
Ambasada RP na Bia?orusi, Litwie, ?otwie, Rosji
Historia
Walki narodowo-wyzwolencze spod okupacji rosyjskiej
Powstawie styczniowe 1863 - 1864
Powstanie listopadowe 1830 -1831
Targowicka. Konfederacja targowicka
Rozbiory Polski
Konstytucja 3 Maja
3 Maja ?wieto Królowej Polski
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja
Tekst Konstytucji 3 Maja z 1791 roku
3 Maja Zyczenia z Finlandii
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Miory
Miory rejon miasta i bliskiej okolicy
Powiat Miorski - Миорский район
Miory mapa miasta
Miory i Ziemia Miorska
Dwory Polskie na Ziemi Miorskiej
Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791
Wakacje dzieci z Mior w Polsce
Dzieci z Mior w Polsce w 2007
Ko?ció? i Ksi??a w Ko?ciele w Miorach
Ko?ció? w Miorach
Dekanat Miorski
Porz?dek naborze?stw
Wniebowzi?cie Naj?wi?tszej Maryi Panny
?w. Jozafat Kuncewicz Biskup i M?czennik
Ko?ció? w Miorach foto
Budowa Ko?cio?a w Miorach
Pomoc w pracach remontowych Ko?cio?a
Pomnik Matki Boskiej
100 lecie Ko?cio?a w Miorach
Ko?ció? w Miorach przygotowania do uroczysto?ci 15-08-2007r
Uroczystosci jubileuszowe w Kosciele w Miorach
Program uroczysto?ci Koscielnych
Zaproszenie na uroczystosci setnej rocznicy
Zaproszenie II z Mior na uroczystosci 100 lecia
Zaproszenie III z Mior na uroczystosci 100 lecia
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach
Uroczysto?ci 15 sierpnia 2007 w Ko?ciele w Miorach
Zdjecia z Ko?cio?a w Miorach
Uczysto?ci 100 lat Ko?cio?a na fotografii
Ksi??a w Ko?ciele w Miorach
Ks. Józef Borodzicz budowniczy Ko?cio?a w Miorach 1905-1907
ks. Romuald ?wirkowski dziekan i proboszcz
Ks. Jan Zawistowski dziekan i proboszcz
Ks. Franciszek Kuksiewicz dziekan parafii
Ks. Stanis?aw Fiedorczuk
Ks. Micha? Dalinkiewicz
Ks. Jan Grabowski
Ks. Krzysztof Mi?kina
Ks. Jan ?uk

Modlitwy
Nabo?e?stwo majowe
Nabo?e?stwa czerwcowe
Litania do Wszystkich Swi?tych
Ma?y Katechizm
Ró?aniec - rozwa?anie tajemnic Modlitwy Ró?a?cowej
Ró?aniec - jak odmawia?

Wielkanoc
Wielki pi?tek
Niedziela Wielkanocna ?wi?to Zmartwychwstania Pa?skiego
Msza ?wi?ta i b?ogos?awie?stwo Urbi et Orbi
I i II Wojna ?wiatowa

Kalendarium II Wojny ?wiatowej
Pakt Ribbentrop Mo?otow 23 sierpnia 1939 roku. Ustalenia agresorów.
01-09-1939 Pocz?tek II Wojny swiatowej. Agresja Niemiec na Polsk?.

17-09-1939 r. Agresja Sowietów na Polsk?
17-09-1939 r. Noz w plecy Polski
Konkurs; wspomnienia po 17-09-1939r.
Mordy na ludno?ci Polskiej
8 maja 1945 kapitulacja Niemiec. 
Pocz?tek okupacji Polski przez Zwi?zek Sowiecki. Morderstwa Polaków przez komunistyczny re?im, grabie? maj?tków, deportacje

Józef Pi?sudzki Marsza?ek Polski
Wojna polsko bolszewicka 1920
Mordy, deportacje po 17-09-1939
Morderstwa
Katyn Zbrodnia Ludobójstwa
Rozstrzeliwanie Polaków na ?wirowisku w Miorach
Deportacj?
Przesladowania;
-dzieci w szkole,
-doros?ych w pracy
Grabie? maj?tków
Literatura
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Reduta Ordona Adam Mickiewicz
Janko muzykant
Lokomotywa
?uk i biedronka wiersze
Pie?ni patriotyczne
Bogurodzica
Kto Ty jeste?
Czerwone maki na Monte Casino
My Pierwsza Brygada
Rota
Okolice Mior
Nowy Pohost
Kraj rodzinny Matki mej
Bia?orus
Bia?oruska Republika Ludowa
Republika Bia?oru?

25 marca, 89. rocznica BRL
25 marca wiec na Placu Pa?dziernikowym


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=42