74 rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polske
Data: 16-09-2013 o godz. 13:46:56
Temat: MioryW dniu 17-09-1939 roku zbrodnicza napaść Rosji sowieckiej na Polskę.
Mordy, deportacje, obozy sowieckie
Z rana 17 Września 1939r, siły zbrojne Rosji Sowieckiej przekroczyły Polską granice, czołgiści jechali z wywieszonymi białymi flagami, krzycząc od czasu do czasu na strzelających do nich Polaków ,,Riebiata! W pieriod! Na Germańców!...".
Rozpoczął się IV Rozbiór Polski, możliwy na podstawie podpisanego przez III Rzesze i Związku Sowieckiego paktu Ribentrop-Molotow podpisanego 23 Sierpnia 1939r . Znajdował się w nim ,,Tajny Protokół Dodatkowy" będący umową opisującą szczegóły wspólnej napaści na ZSRR. Związek sowiecki. Zaraz po rozpoczęciu inwazji do Ambasadora Polskiego w Moskwie trafiła ,,Nota Rządu Związku Sowieckiego", której polski dyplomata nie przyjąl. Zbrodnia narodu sowieckiego, agresja na Polskę, złamanie traktatu pokojowego Polski i ZS Rząd Związku Sowieckiego, uzasadnił następująco:

"Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd Polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd radziecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=380