Polacy na Bialorusi
Data: 08-03-2013 o godz. 17:23:53
Temat: Białoruś


Dr Agnieszka Grędzik

Polacy na Białorusi w polityce władz sowieckich
po II wojnie światowej

Autorka publikacji Agnieszka Grędzik ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam też pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Romana Dzwonkowskiego SAC przygotowała i obroniła pracę magisterską pt. ,,Szkolnictwo polskie na Łotwie 1989-1998", a następnie doktorską (w maju 2003 r.) pt. ,,Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989-2001". Jej aktualne zainteresowania badawcze dotyczą głównie tajnego nauczania polskiego prowadzonego na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 oraz losów polskich nauczycieli z Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej, a w szczególności tych, którzy byli represjonowani w latach 1939-1950.

Jest asystentem naukowo-dydaktycznym we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie urodziła się i mieszka.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=361