Dwudziestolecia 3 x 20
Data: 16-01-2012 o godz. 17:15:13
Temat:


SUKCESY POLSKI W DWUDZIESTOLECIACH  3 x 20
1. 1919 – 1939 II Rzeczpospolita.
Odbudowa Kraju po rozbiorach i wojnach, zjednoczenie ziem Polski.
Powstanie Wielkopolskie.
Wojna polsko bolszewicka 1920.
Powstania Śląskie.
Opracowanie aktów prawnych.
Reforma Grabskiego
Budowa Gdyni.
Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego COP.
II Wojna Światowa 1 września 1939, napaść Niemiec i Rosji na Polskę

2. 1945 – 1965. PRL.

Polska, jedyny kraj koalicji antyniemieckiej, który w wyniku II wojny utracił, 71 tys. km2 swojego terytorium i znalazła się w strefie wpływów Rosji Sowieckiej. W czasie II wojny, zostało zamordowanych i zabitych,  łącznie zginęło około 5,5 mln. Polaków. Odbudowa zniszczeń wojennych.
Zjednoczenie ziem polskich.
Uruchomienie budownictwa mieszkaniowego.
Budowa i uruchomienie zakładów przemysły lekkiego i maszynowego.
Uruchomienie i rozbudowa: -linii kolejowych i autobusowych stoczni, -budowa statków. Specjalnością tego okresu było: -wydobycie i eksport węgla, -budowa specjalistycznych statków, produkcja przemysłu maszynowego: -silniki okrętowe, -wagony kolejowe, -obrabiarki, -maszyny budowlane.
Wielkie nadzieje społeczne w budowie mieszkań i przemysłu.
Budowa 1000 szkół na Tysiąclecie Polski.
W okresie PRL występował brak rąk do pracy.
3. 1989 – 2009. III Rzeczpospolita.
Budowa III Rzeczpospolitej, demokratycznego państwa prawnego.
Likwidacja przemysłu.
Oddanie banków polskich w obce ręce.
Zadłużenie Polski na kwotę ponad 921 mld złotych.
Trwałe bezrobocie w Polsce, wynosi ok. 12 %, za granicą pracuje lub pracowało ok 3 mln. Polaków. Bezdomni, nowa grupa społeczna.
Rozkład struktur Państwa, braki w finansowaniu i likwidacje m.in.:
-szkół, -przedszkoli, -linii kolejowych, -autobusowych, -żeglugi śródlądowej i morskiej, -polskiej floty oceanicznej, -likwidacja stoczni, -przemysłu stoczniowego, -Instytutów Przemysłowych, Ośrodków Badawczo Rozwojowych,
braki w finansowaniu -służby zdrowia, -opieki społecznej, -policji, -wojska, -rent i emerytur.  
W okresie minionego dwudziestolecia nie zbudowano w Polsce "doliny krzemowej", nie uruchomiono żadnej nowej specjalności.
Jaka, zatem jest wizja i specjalność Polski - trzeciego dwudziestolecia ? 

Ponad tysiąc lat trwała budowa struktury i pozycji Polski. Miliony patriotów czynnie uczestniczyło w tym dziele.
Polska przetrwała i zajmuje należne jej miejsce w świecie i Europie pomimo wielu: wojen, powstań, rozbiorów, zsyłek na Sybir. Ogólnonarodowy Ruch Społeczny SOLIDARNOŚĆ doprowadził do upadku komunizmu w Polsce.

Dwudziestolecie 1990 - 2010, nie daje właściwego przykładu postawy patriotycznej.

Jest to okres wielu rozczarowań, zawodów i tragedii.

dr inż. Piotr  ŻukArtykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=324