Bogurodzica
Data: 04-03-2007 o godz. 11:41:22
Temat: Piesni


Bogurodzica dziewica, Bogiem slawiena Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spu?ci nam. Kyrieleison.

Twego syna Krciciela zbo?ny czas,
Us?ysz g?osy, nape?ni my?li cz?owiecze.
S?ysz modlitw?, jen?e ci? prosimy.
O o, da? raczy, jego? prosimy:
Daj na ?wiecie zbo?ny pobyt,
Po ?ywocie rajski przebyt. Kyrieleison.

Narodzi? si? nas dla syn bo?y.
W to wierzy, cz?owiecze zbo?ny,
I? przez trud Bog swoj lud
Odj?? diab?u stro??.

Przyda? nam zdrowia wiecznego,
Starost? skowa? pkielnego,
?mier? podj??, wspomion??
Cz?owieka pirwego.

Jen?e trudy cirpia? bezmiernie,
Jeszcze? by? nie przy?pia? zawiernie,
Ali? sam Bog zmartwychwsta?.

Adamie, ty bo?y kmieciu,
Ty siedzisz u Boga wiecu,
Donie? nas swe dzieci,
Gdzie? kroluj? anjeli.

Tam rado??, tam mi?o??, tam widzenie Tworca
Anjelskie bez ko?ca,
Tu? si? nam wzjawi?o diable pot?pienie.

Ni ?rzebrem, ni z?otem nas diab?u odkupi?,
Sw? moc? zast?pi?.
Ciebie dla, cz?owiecze, da? Bog przek?o? sobie
Bok, r?ce, nodze obie,
Krew ?wi?t? sw? z boku na zbawienie tobie.

Wierz?e w to, cz?owiecze, i? Jezu Kryst prawy
Cirpia? za nas rany,
Sw? ?wi?t? krew przela? za nas krze?cijany.

O duszy o grzesznej sam Bog piecz? ima,
Diab?u j? odejma,
Gdzie? to sam przebywa, tu j? k sobie przyjma.

Ju? nam czas, godzina, grzechow si? kajaci,
Bogu chwa?? daci,
Ze wszemi si?ami Boga mi?owaci.

Maryja dziewica, prosi syna twego,
Krola niebieskiego,
Aby nas uchowa? ode wszego z?ego.

Wszytcy ?wi?ci, pro?cie,
Nas grzeszne wspomo?cie,
Bysmy z wami byli,
Jezu Krysta chwalili.

Tego? nas domie?ci, Jezu Chryste mi?y,
Bysmy z tob? byli,
Gdzie si? nam raduj? ju? niebieskie si?y.

Amen, amen, amen, amen, amen, amen,
Amen, tako Bog daj,
Bysmy poszli wszytcy w raj,
Gdzie? kroluj? anjeli.

plik muzyczny
Bogurodzica, sredniowieczna polska piesn religijna.
Najstarszy druk Bogurodzicy ze "Statutów" Jana ?askiego (Kraków, Jan Haller, 1506) obejmuje 15 tzw. "zwrotek kanonicznych":
Wedlug Dlugosza, Bogurodzice spiewano jako "carmen patrium" 1410 pod Grunwaldem.
Hymn koronacyjny pierwszych Jagiellonow.
Patriotyczny nurt poezji XIX-wiecznej wydoby? pie?n z zapomnienia.
Jako pies? grunwaldzka utrwalona przez Sienkiewicza w "Krzyzakach".Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=24