Czerwone maki na Monte Casino
Data: 26-02-2007 o godz. 21:12:27
Temat: Piesni


Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój si? ukry? jak szczur.Musicie, musicie, musicie,
za kark wzi?? i str?ci? go z chmur.
I poszli szaleni, za?arci,
i poszli zabija? i m?ci?,
i poszli jak zwykle uparci,
jak zawsze z honorem si? bi?.

Ref- Czerwone maki na Monte Cassino zamiast
rosy pi?y polska krew. Po tych makach szed?
?o?nierz i gin??, lecz od ?mierci silniejszy by?
gniew. Przejd? lata i wieki przemin?, pozostan?
?lady dawnych dni, i tylko maki na Monte
Cassino czerwie?sze b?d?, bo z polskiej wzros?y
krwi.


2. Run?ii przez ogie?, strace?cy,
Niejeden z nich dosta? i pad?,
Jak ci z Samosierry szale?cy.
Jak ci spod Rokitny sprzed lat.
Run?li impetem szalonym,
I doszli, i uda? si? szturm.
I sztandar swój bia?o-czerwony,
Zatkn?li na gruzach w?ród chmur.

Ref. Czerwone maki...

3. Czy widzisz ten rz?d bia?ych krzy?y?
To Polak z honorem bra? ?lub.
Im dalej pójdziesz, im wy?ej,
tym wi?cej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski nale?y,
cho? Polska daleko jest st?d,
bo w olno?? krzy?ami si? mierzy,
historia niejeden zna b??d.

Ref. Czerwone maki...

s?owa: Feliks Kotlarski


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=21