Jan Brzechwa Lokomotywa
Data: 18-02-2007 o godz. 20:14:49
Temat: informacje


Jan Brzechwa w?a?ciwie Jan Wiktor Lesman, ur. 15 sierpnia 1898 w ?merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie.

Lokomotywa

Stoi na stacji lokomotywa,
Ci??ka, ogromna i pot z niej sp?ywa -
T?usta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
?ar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gor?co!
Uch - jak gor?co!
Puff - jak gor?co!
Uff - jak gor?co!

Ju? ledwo sapie, ju? ledwo zipie,
A jeszcze palacz w?giel w ni? sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ci??kie, z ?elaza, stali,
I pe?no ludzi w ka?dym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedz? same grubasy,
Siedz? i jedz? t?uste kie?basy.
A czwarty wagon pe?en bananów,
A w pi?tym stoi sze?? fortepianów,
W szóstym armata, o! jaka wielka!
Pod ka?dym ko?em ?elazna belka!
W siódmym d?bowe sto?y i szafy,
W ósmym s?o?, nied?wied? i dwie ?yrafy,
W dziewi?tym - same tuczone ?winie,
W dziesi?tym - kufry, paki i skrzynie,
A tych wagonów jest ze czterdzie?ci,
Sam nie wiem, co si? w nich jeszcze mie?ci.

Lecz cho?by przysz?o tysi?c atletów
I ka?dy zjad?by tysi?c kotletów,
I ka?dy nie wiem jak si? nat??a?,
To nie ud?wign? - taki to ci??ar!

Nagle - gwizd!
Nagle - ?wist!
Para - buch!
Ko?a - w ruch!

Najpierw
powoli
jak ?ó?w
oci??ale
Ruszy?a
maszyna
po szynach
ospale.
Szarpn??a wagony i ci?gnie z mozo?em,
I kr?ci si?, kr?ci si? ko?o za ko?em,
I biegu przyspiesza, i gna coraz pr?dzej,
I dudni, i stuka, ?omoce i p?dzi.

A dok?d? A dok?d? A dok?d? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las
I spieszy si?, spieszy, by zd??y? na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to,
G?adko tak, lekko tak toczy si? w dal,
Jak gdyby to by?a pi?eczka, nie stal,
Nie ci??ka maszyna zziajana, zdyszana,
Lecz raszka, igraszka, zabawka blaszana.

A sk?d?e to, jak?e to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha?
?e p?dzi, ?e wali, ?e bucha, buch-buch?
To para gor?ca wprawi?a to w ruch,
To para, co z kot?a rurami do t?oków,
A t?oki ko?ami ruszaj? z dwóch boków
I gnaj?, i pchaj?, i poci?g si? toczy,
Bo para te t?oki wci?? t?oczy i t?oczy,,
I ko?a turkoc?, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...


Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=17