Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317554
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Studia dla Polonii i obcokrajowców w Polsce
Studia dla Polonii i obcokrajowców w Polsce
i Letnie Szko?y J?zyka i Kultury Polskiej


UCZELNIE:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
"Polonicum" - Instytut J?zyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
Krakowskie Przedmie?cie 32, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 552 15 30, 552 05 63, fax: 552 15 55
e-mail: polonicum@uw.edu.pl
http://www.polonicum.uw.edu.pl

UNIWERSYTET JAGIELLO?SKI
Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 663 18 13, 663 18 14, fax: 663 18 15
e-mail: register@apus.filg.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/Polonia

UNIWERSYTET JAGIELLO?SKI
Szko?a J?zyka i Kultury Polskiej
ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków
tel. (+48 12) 421 36 92, fax: 422 77 01
e-mail: plschool@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/SL

UNIWERSYTET IM. MARII CURIE-SK?ODOWSKIEJ
Centrum J?zyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
tel. (+48 81) 533 27 86, 537 54 25, fax: 537 56 15, 537 65 36
e-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
http://www.cjkp.umcs.lublin.pl >

KATOLICKI UNIWERSYET LUBELSKI
Szko?a J?zyka i Kultury Polskiej
Al Rac?awickie 14, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 445 41 11, fax: 445 41 13
e-mail: polski@kul.lublin.pl
http://www.kul.lublin.pl/school

UNIWERSYTET ?L?SKI W KATOWICACH
Szko?a J?zyka i Kultury Polskiej
Plac Sejmu ?l?skiego 1, 40-032 Katowice
tel. (+48 32) 251 29 91, 200 94 24, fax: 251 29 91, 255 32 29
e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
http://sjikp.us.edu.pl

UNIWERSYTET WROC?AWSKI
Szko?a J?zyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

ul. Biskupa Nankiera 15, 15-140 Wroc?aw
tel. (+48 71) 375 25 70, fax: 375 28 04
e-mail: sjpik@uni.wroc.pl
http://www.sjpik.uni.wroc.pl

UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
Studium J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców
Al. Niepodleg?o?ci 4, 61-874 Pozna?
tel. (+48 61) 829 36 30, tel./fax: 853 74 64
e-mail: plschool@amu.edu.pl
www.staff.amu.edu.pl/~schoolpl

UNIWERSYTET ?ÓDZKI
Studium J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców
ul. Matejki 21/23, 90-231 ?ód?
tel. (+48 42) 635 47 00, fax: 678 96 45
e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
http://www.uni.lodz.pl/sjpdc

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Centrum Kultury i J?zyka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus"
ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 872 12 77
http://www.univ.rzeszow.pl/polonus.php

UNIWERSYTET MIKO?AJA KOPERNIKA
Studium Kultury i J?zyka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toru?
tel./fax (+48 56) 611 35 77
e-mail: oberlan@maius.uni.torun.pl
http://www.uni.torun.pl/jednostki/skjpo

AKADEMIA POLONIJNA
Szko?a J?zyka i Kultury Polskiej
ul. Pu?askiego 4/6, 42-200 Cz?stochowa
tel. (+48 34) 368 42 27, fax: 324 96 62
e-mail: sjkp@ap.edu.pl
http://www.ap.edu.pl

UNIWERSYTET OPOLSKI
Studium Kultury i J?zyka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (+48 77) 541 60 03, fax: 541 60 02
e-mail: filpol@uni.opole.pl
http://www.pol.uni.opole.pl/studiumobcokrajowcow.htmTrzytygodniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób nie znaj?cych j?zyka polskiego, jak i dla tych, którzy pragn? doskonali? wiadomo?ci w tym zakresie. Oprócz lektoratu j?zyka polskiego, oferujemy bogaty cykl wyk?adów z historii kultury polskiej, prowadzonych w j?zyku polskim i angielskim (do wyboru). Zaj?cia prowadzone s? w kilkuosobowych grupach, w zale?no?ci od stopnia zaawansowania znajomo?ci j?zyka polskiego.
Rekrutacja

1. Indywidualne uczestnictwo
Op?ata za kurs wynosi 800 USD. Obejmuje ona nauk?, zakwaterowanie (jednoosobowe pokoje), wy?ywienie oraz imprezy turystyczno-krajoznawcze i rozrywkowe. Koszty podró?y oraz ubezpieczenia uczestnicy op?acaj? we w?asnym zakresie.

2. Uczestnictwo w ramach wymiany mi?dzy uczelniami
Wi?cej informacji na stronie Dzia?u Wspó?pracy z Zagranic? i Koordynacji Programów Mi?dzynarodowych, http://dwz.umcs.lublin.pl

3. Uczestnicy skierowani przez ministerstwo
Stypendia pokrywaj?ce koszt uczestnictwa w Letniej Szkole przyznaje studentom Biuro Uznawalno?ci Wykszta?cenia i Wymiany Mi?dzynarodowej, ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa tel. (+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl, http://www.buwiwm.edu.pl.
Zapytania dotycz?ce otrzymania takiego stypendium nale?y kierowa? do ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.Wysłano dnia 16-08-2007 o godz. 06:48:25 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Polska
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Polska:
Okupacja i Zabory Polski 1772, 1793, 1795

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 12


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018