Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317598
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Sw. Piotr i Sw. Pawe?
Sw. Piotr i Sw. Pawe?, patroni Poznania i Katedry Pozna?skiej, ?wi?to przypada w dniu 29 czerwca.


W trakcie prze?ladowa? chrze?cijan przez ?ydów, jakie rozp?ta?y si? po ?mierci ?w. Szczepana, Szawe? bra? czynny udzia?, jako organizator, w akcjach przeciwko nim. W trakcie jednej z takich akcji, w drodze do Damaszku, Szaw?owi ukaza? si? Chrystus. W wyniku tego spotkania Szawe? straci? wzrok, ale te? uwierzy? w Jezusa. Kiedy doprowadzono go do Damaszku, przyj?? chrzest z r?k Ananiasza, ucznia Jezusa, po czym odzyska? wzrok. Od tego czasu zacz?? naucza? Ewangelii. Jednocze?nie z obawy przed zemst? ?ydów uciek? z miasta, spuszczaj?c si? w koszu z muru, i przez trzy lata nie dawa? o sobie znaku.
Zosta? skazany na ?mier? w 67 r. Jako obywatel rzymski zosta? ?ci?ty mieczem w miejscu zwanym Aquae Salvinae za Bram? Ostyjsk?. W miejscu tym wed?ug legendy wytrysn??y trzy ?ród?a: tam, gdzie dotkn??a ziemi spadaj?ca g?owa aposto?a. Pó?niej zbudowano tu ko?ció? ?w. Paw?a u Trzech Fontann (S. Paolo alle Tre Fontane). Nie jest znana dok?adna data jego ?mierci, chocia? tradycja podaje 29 czerwca - ten sam dzie?, w którym (w innym roku) zmar? ?w.Piotr.
?w. Pawe? zostawi? po sobie a? 14 listów. O jego popularno?ci ?wiadcz? tak?e liczne apokryfy: Nauczanie Paw?a, Dzieje Paw?a, Apokalipsa ?w. Paw?a czy te? Korespondencja ?w. Paw?a z Senek?.

?wi?ty Piotr pochodzi? z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim); mieszka? w Kafarnaum. Na imi? mia? Szymon i razem ze swoim bratem Andrzejem by? najpierw uczniem ?w. Jana Chrzciciela. Wtedy te?, w czasie chrztu w Jordanie, Andrzej spotka? po raz pierwszy Pana Jezusa i przyprowadzi? do Niego brata. Potem jednak wrócili do Kafarnaum, do swoich zaj?? rybackich. I dopiero tam, kiedy Pan Jezus spotka? ich podczas po?owu, powo?a? ich na swoich uczniów, obiecuj?c im, ?e b?d? odt?d ?owi? ludzi. By? cz?owiekiem zamo?nym, ?onatym (Ewangelie mówi? o te?ciowej ?w. Piotra), a tradycja podaje (chocia? to nie jest pewne), ?e jego córk? by?a ?w. Petronela.
Pan Jezus wyró?nia? Szymona spo?ród swoich uczniów. Zmieni? mu imi?, mówi?c: "Ty jeste? Piotr [czyli Ska?a], i na tej Skale zbuduj? Ko?ció? mój..." (Mt 16, 18). (Po aramejsku Pan Jezus nazwa? Szymona Kefas, co w?a?nie znaczy Ska?a, w greckim t?umaczeniu: Petros - Kamie? lub Petra - Ska?a, tak samo po ?acinie i dopiero w spolszczeniu imi? to nabra?o brzmienia Piotr.)
?w. Piotr zostawi? dwa Listy, które nale?? do ksi?g Nowego Testamentu. Napisane zosta?y w latach 63 i 64. Apokryfy podaj? jako dzie? ?mierci ?w. Piotra dzie? 29 czerwca 64 roku,

wi?cej
Wysłano dnia 28-06-2007 o godz. 21:17:35 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.90
Głosów: 31


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018