Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317597
odsłon strony od 8 luty 2007
 
3 Maja ?wi?to Królowej Polski - 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski i 227 rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja

?wi?to zosta?o ustanowione na pro?b? biskupów polskich po odzyskaniu niepodleg?o?ci po I wojnie ?wiatowej.
Papie? Benedykt XV zatwierdzi? ?wi?to dla Ko?cio?a w Polsce w 1920 r. Nawi?zuje ono do wa?nych wydarze? z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ?lubów króla Jana Kazimierza - powierzenia Królestwa Polskiego opiece Matki Bo?ej, a tak?e do uchwalenia Konstytucji 3 maja. ?wi?to to wyra?a wiar? Narodu w szczególn? opiek? Bo??, jakiej Polacy do?wiadczali i do?wiadczaj? za po?rednictwem Matki Bo?ej.

Maryja towarzyszy naszym dziejom i kulturze w?a?ciwie od pocz?tku. Bogurodzica broni?a, zagrzewa?a do walki co najmniej od I po?. XIII w.
Wydarzenie, jakie mia?o miejsce 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, by?o faktem nie maj?cym precedensu w historii Europy. Tego dnia, podczas uroczystej mszy ?wi?tej, w obecno?ci senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz zwyk?ego ludu, król Jan Kazimierz – dokonawszy wpierw koronacji Matki Bo?ej na Królow? Korony Polskiej – kl?kn?? przed wizerunkiem Matki Bo?ej ?askawej i wypowiedzia? nast?puj?ce s?owa:
"Wielka cz?owiecze?stwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmi?owaniem si? król, do Twych Naj?wi?tszych stóp przychodz?c, t? oto konfederacyj? czyni?: Ciebie za Patronk? moj? i pa?stwa mego Królow? dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Ksi?stwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, ?mudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i mi?osierdzia w tera?niejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjacio?om pokornie ?ebrz?...”

Uchwalon? 3 maja 1791 roku Konstytucj? powszechnie uznaje si? za pierwsz? w Europie i drug? na ?wiecie - po konstytucji ameryka?skiej z 1787 roku. Powsta?a, by uregulowa? ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Polski i Litwy. Znios?a m.in. zgubne liberum veto - czyli prawo weta przys?uguj?ce ka?demu pos?owi na Sejm. Mia?a stworzy? podstawy demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
Wysłano dnia 30-04-2007 o godz. 14:42:23 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o Polska
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Polska:
Okupacja i Zabory Polski 1772, 1793, 1795

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 12


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018