Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317576
odsłon strony od 8 luty 2007
 
25 marca, w 89. rocznic? proklamowanie Bia?oruskiej Republiki Ludowej
25 marca, w 89. rocznic? proklamowanie Bia?oruskiej Republiki Ludowej - pierwszego w historii pa?stwa bia?oruskiego

    Bia?oruska milicja zatrzyma?a jednego z liderów opozycji Wincuka Wiaczork?, prawdopodobnie za wzywanie do udzia?u w planowanych przez si?y demokratyczne obchodach Dnia Wolno?ci, 25 marca.
    Opozycja oczekuje si?, ?e Wiaczorka, g?ówny organizator obchodów, i zatrzymany wkrótce po nim inny dzia?acz Wiaczas?au Siuczyk stan? przed mi?skim s?dem jeszcze w ?rod?. Nieoficjalnie mówi si?, ?e zostan? oskar?eni o nawo?ywanie do udzia?u w demonstracji, na któr? w?adze nie wyda?y jeszcze zezwolenia.
    ak powiedzia? Pawa? Ma?ejka, rzecznik by?ego kandydata na prezydenta Alaksandra Milinkiewicza, oficjalnie nie poinformowano, pod jakim zarzutem zosta? zatrzymany Wiaczorka ani kiedy b?dzie s?dzony. Rozpraw? Siuczyka zapowiedziano na ?rod?, przypuszcza si? wi?c, ?e wraz z nim b?dzie s?dzony Wiaczorka, lider partii Bia?oruski Front Narodowy (BNF).
    Ma?ejka zapewni?, ?e planowane na 25 marca obchody Dnia Wolno?ci odb?d? si? mimo aresztowania Wiaczorki.
Komitet organizacyjny zaprosi? na nie prezydenta Alaksandra ?ukaszenk?, a Milinkiewicz - przewodnicz?cego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rene van der Lindena oraz ponad 200 polityków z ca?ego ?wiata, w tym kilkunastu z Polski.
    Milinkiewicz w adresowanym do prezydenta li?cie otwartym z propozycj? dialogu apelowa?, by 25 marca, w 89. rocznic? proklamowanie Bia?oruskiej Republiki Ludowej - pierwszego w historii pa?stwa bia?oruskiego, w?adze "zrobi?y pierwszy krok w stron? opozycji".
    W li?cie do Van der Lindena, popieraj?cego dialog z ?ukaszenk?, zaznaczy?, ?e przewodnicz?cy ZPRE b?dzie móg? na w?asne oczy przekona? si?, "co w istocie dzieje si? na Bia?orusi".
    Na razie jednak opozycja nie otrzyma?a zezwolenia w?adz na obchody nieuznawanego oficjalnie ?wi?ta niepodleg?o?ci. Wed?ug jej oblicze? termin odpowiedzi na z?o?ony przed miesi?cem wniosek o zgod? na manifestacj? up?ywa 20 marca.
- W?adze boj? si? 25 marca, nie wiedz?, co robi? - skomentowa? Milinkiewicz.
W jego ocenie, w?adze "z jednej strony nie chc? demonstrowa? agresywno?ci, poniewa? 25 marca to test; je?li go nie zdadz?, poka?? ca?emu ?wiatu nieszczero?? swej niedawnej proeuropejskiej retoryki". Z drugiej za? strony odczuwa "wielki strach przed Dniem Wolno?ci".
    O tym, ?e Unia Europejska b?dzie ocenia? otwarto?? Mi?ska na wspó?prac? m.in. po jego dzia?aniach 25 marca powiedzia? Radiu Swoboda jeden z eurodeputowanych, wybieraj?cych si? na opozycyjne obchody.
Zastrzeg? sobie jednak anonimowo?? z obawy - jak wyja?ni? - ?e po jego wywiadzie ambasada bia?oruska mo?e znale?? pretekst, by odmówi? mu wizy.
Jak powiedzia? Ma?ejka, zaproszenie na obchody przyj??o ju? wielu zagranicznych polityków, m.in. wiceprzewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego Mario Mauro, deputowani Bundestagu, przedstawiciele niemieckiej CDU, lider rosyjskiego Sojusz Si? Prawicy Nikita Bie?ych, reprezentanci azerbejd?a?skiej opozycji, a tak?e polscy politycy.
    25 marca opozycja corocznie organizuje akcje protestacyjne, gromadz?ce tysi?ce ludzi. W zesz?ym roku w Dniu Wolno?ci odby?a si? najwi?ksza demonstracja po wyborach prezydenckich, brutalnie rozp?dzona przez OMON. Za jej poprowadzenie wyrok 5,5 roku wi?zienia odsiaduje aresztowany wówczas drugi z opozycyjnych kandydatów na prezydenta Alaksandra Kazulina.
Wiaczork? zatrzymali funkcjonariusze OMON-u pó?nym wieczorem przed wej?ciem do jego mieszkania. Wkrótce potem milicja zabra?a z ulicy Siuczyka. Opozycjoni?ci wzywali do udzia?u w obchodach Dnia Wolno?ci podczas wiecu protestacyjnego kupców bazarowych, który odby? si? w poniedzia?ek.
source
Wysłano dnia 25-03-2007 o godz. 07:33:13 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 



Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018