Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5317690
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Nabo?e?stwo czerwcowe
Nabo?e?stwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane czerwcowym,

sk?ada si? z adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu oraz ?piewu lub recytacji Litanii do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego. Autork? litanii jest siostra wizytka Joanna Magdalena Joly. Litania przez ni? napisana odmawiana by?a powszechnie w czasie wielkiej zarazy, jaka panowa?a w Marsylli w roku 1720. Nabo?e?stwo Czerwcowe w Polsce.
Pierwszy raz w Polsce nabo?e?stwo czerwcowe by?o sprawowane 1 czerwca 1857 w ko?ciele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papie? Pius IX w roku 1859 poleci? sprawowa? to nabo?e?stwo w ca?ej ówczesnej Polsce (b?d?cej pod zaborami) a w roku 1873 polecenie swe rozszerzy? równie? na inne kraje.Warto pami?ta? równie? i o tym, ?e papie? Leon XIII po?wi?ci? ca?y rodzaj ludzki Naj?wi?tszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 roku a sto lat pó?niej, nasz Rodak Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II, akt ten ponowi? podczas nabo?e?stwa czerwcowego, sprawowanego dnia 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.
Litania do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, us?ysz nas.
Chryste, wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e, zmi?uj si? nad nami.
Synu, Odkupicielu ?wiata, Bo?e
Duchu ?wi?ty, Bo?e
?wi?ta Trójco, jedyny Bo?e

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w ?onie Matki Dziewicy przez Ducha ?wi?tego utworzone
Serce Jezusa, ze S?owem Bo?ym istotowo zjednoczone
Serce Jezusa, niesko?czonego majestatu
Serce Jezusa, ?wi?tynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwy?szego
Serce Jezusa, domie Bo?y i bramo niebios
Serce Jezusa, gorej?ce ognisko mi?o?ci
Serce Jezusa, sprawiedliwo?ci i mi?o?ci skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i mi?o?ci pe?ne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna g??bino
Serce Jezusa, wszelkiej chwa?y najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym s? wszystkie skarby m?dro?ci i umiej?tno?ci
Serce Jezusa, w którym mieszka ca?a pe?nia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba?
Serce Jezusa, z którego pe?ni wszyscy?my otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie ?wiata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego mi?osierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Ci? wzywaj?
Serce Jezusa, ?ród?o ?ycia i ?wi?to?ci
Serce Jezusa, przeb?aganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zel?ywo?ci? nape?nione
Serce Jezusa, dla nieprawo?ci naszych starte
Serce Jezusa, a? do ?mierci pos?uszne
Serce Jezusa, w?óczni? przebite
Serce Jezusa, ?ród?o wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, ?ycie i zmartwychwstanie nasze
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufaj?cych Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umieraj?cych
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich ?wi?tych
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczy? serca nasze wed?ug Serca Twego.

Módlmy si?: Wszechmog?cy, wieczny Bo?e, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwa??, zado??uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci sk?ada; daj si? przeb?aga? tym, którzy ?ebrz? Twego mi?osierdzia i racz udzieli? przebaczenia w imi? tego? Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tob? ?yje i króluje na wieki wieków

Wysłano dnia 08-03-2008 o godz. 19:27:08 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
?yczenia z okazji Jubileuszu stu lat Ko?cio?a w Miorach

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 10


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Associated Topics

Bia?oru?
Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018