Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
6903337
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Litanie

-do Najświętszego Serca Pana Jezusa
-do Najświętszego Imienia Jezus
-do Ducha świętego
-do Najświętszej Maryi Panny Loretańska
-do świętego Antoniego
-do świętego Józefa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym isotowo zjednoczone - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i mądrości - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwalę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj sie przebłagac tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz im udzielić przebaczenia w imię Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
do góry

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego - zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca - zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego - zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały - zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmilszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, przedziwny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki - zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmozniejszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najcierpliwszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najposłuszniejszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, cichy i pokornego serca - zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości - zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia - zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie - zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz - zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich - zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu - zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa - zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona - zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze - zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników - zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców - zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic - zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono wszystkich Świętych - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od zła wszelkiego - wybaw nas Jezu.
Od grzechu każdego - wybaw nas Jezu.
Od gniewu Twego - wybaw nas Jezu.
Od sideł szatańskich - wybaw nas Jezu.
Od ducha nieczystości - wybaw nas Jezu.
Od śmierci wiecznej - wybaw nas Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich - wybaw nas Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego - wybaw nas Jezu.
Przez Narodzenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez najświętsze Życie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez trudy Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją - wybaw nas Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez omdlenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój - wybaw nas Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu - wybaw nas Jezu.
Przez radości Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez chwałę Twoją - wybaw nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Jezu, usłysz nas, - Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie jezu Chryste, którys rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" daj nam, prosimy, uczucie twej boskiej miłości, abyśmy cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
do góry

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

. Duchu Święty mądrości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. do góry

Litania do Najświętszej Maryi Panny Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami.
Matko Chrystusowa, - módl się za nami.
Matko Kościoła, - módl się za nami.
Matko łaski Bożej, - módl się za nami.
Matko nieskalana, - módl się za nami.
Matko najczystsza, - módl się za nami.
Matko dziewicza, - módl się za nami.
Matko nienaruszona, - módl się za nami.
Matko najmilsza, - módl się za nami.
Matko przedziwna, - módl się za nami.
Matko dobrej rady, - módl się za nami.
Matko Stworzyciela, - módl się za nami.
Matko Zbawiciela, - módl się za nami.

Panno roztropna, - módl się za nami.
Panno czcigodna, - módl się za nami.
Panno wsławiona, - módl się za nami.
Panno można, - módl się za nami.
Panno łaskawa, - módl się za nami.
Panno wierna, - módl się za nami.
Zwierciadlo sprawiedliwości, - módl się za nami.
Stolico mądrości, - módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, - módl się za nami.
Przybytu Ducha Świętego, - módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, - módl się za nami.
Różo duchowna, - módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, - módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, - módl się za nami.
Domie złoty, - módl się za nami.
Arko przymierza, - módl się za nami
Bramo niebieska, - módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, - módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, - módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, - módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, - módl się za nami.

Królowo Aniołów, - módl się za nami.
Królowo Patriarchów, - módl się za nami.
Królowo Proroków, - módl się za nami.
Królowo Apostołów, - módl się za nami.
Królowo Męczenników, - módl się za nami.
Królowo Wyznawców, - módl się za nami.
Królowo Dziewic, - módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świetych, - módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, - módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta, - módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego, - módl się za nami.
Królowo Pokoju, - módl się za nami.
Królowo Polski, - módl się za nami.
Królowo Świata, - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się; Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim, cieszyc się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarezyc wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANTYFONA
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pann chwalebn i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

MODLITWA ŚW. BERNARDA
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnościa ozywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie, przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzićsłowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. do góry

Litania do św. Antoniego
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święty Antoni Padewski - módl się za nami.
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus - módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej - módl się za nami.
Święty Antoni, wierny synu św. Franciszka - módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy - módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa - módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości - módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego - módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską - módl się za nami.
Święty Antoni, różo miłości Bożej - módl się za nami
Święty Antoni, zwierciadło cnoty - módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według serca Bożego - módl się za nami.
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę - módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego - módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich - módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku prawdy - módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu heretyków - módl się za nami.
Święty Antoni, skarbie Pisma Świętego - módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii - módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników - módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków - módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju - módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów - módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc - módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych - módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów - módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych - módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionych - módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco - módl się za nami.
Święty Antoni. święty całego świata - módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego - módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego - módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Módl się za nami św. Antoni.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, przezacnego Wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas w tym świecie Twej łaski godnymi uczyniła, a w przyszłym wieczną radością uradowała. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. do góry

Litania do św. Józefa
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida - módl się za nami.
Światło Patriarchów - módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy - módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy - módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego - módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa - módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny - módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy - módl się za nami.
Józefie najczystszy - módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy - módl się za nami.
Józefie najmężniejszy - módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy - módl się za nami.
Józefie najwierniejszy - módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwopści - módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa - módl się za nami.
Wzorze pracujących - módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego - módl się za nami.
Opiekunie dziewic - módl się za nami.
Podporo rodzin - módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych - módl się za nami.
Nadziejo chorych - módl się za nami.
Patronie umierających - módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych - módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Ustanowił go Panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, który w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. do góry

Prawa autorskie © ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-10-10 (4219 odsłon)

[ Wróć ]

¤footer_message

Przyjaciele Mior: Poznan UE