Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
6903527
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Polacy w świecie
Polacy na Białorusi
Polacy w świecie II


POLACY w świecie: Bogusław Kurłowicz z Finlandii,Bogusław Kurłowicz urodził się w polskiej rodzinie w Nowym Pohoście kolo Mior - Braslawszczyzna, Wileńszczyzna Polska do 17-09-1939 roku. Po II Wojnie Światowej decyzją aliantów -układ w Jałcie, Polsce zabrano te tereny i przesunięto Polskę na zachód na Polskie Ziemie Piastowskie. Polska jest jedynym krajem koalicji antyhitlerowskiej, który w wyniku II Wojny poniósł straty terytorialne. Na skutek przesunięcia Polski terytorium Polski zmniejszyło sie o 71000 km2. Tereny te znalazły sie pod rosyjskim igom. Nowy Pohost, Miory Ziemia Miorska Wileńszczyzna znalazly ie poza granicami Polski. http://pohost.blogspot.com/2007/03/kraj-rodzinny-matki-mej.html Nowy Pohost leży na Brasławszczyźnie i Ziemi Miorskej, w bardzo ciekawym i ważnym miejscu, na skrzyżowaniu dróg handlowych. Boguslaw uczył się zatem w szkole białoruskiej. Do kościoła chodził w tajemnicy. Jego nauczyciele wychowywali go na przyszłego budowniczego komunizmu, który jak wiadomo, nie został zbudowany. 25 lat mieszkał na Białorusi w Pohoście i Brasławiu, 23 lata – w Rosji (St. Petersburgu) a teraz już ponad 13 lat - w Finlandii. Niestety nie mieszkał w Polsce, a jeo dalsze refleksje na temat Polski i Polaków moga być subiektywne. Wielokrotnie odwiedzał swoją Ojczyznę Polskę i jego przodków. Współpracując w badaniach naukowych z polskimi uczonymi a czasem odwiedza Ojczyznę jako turysta. Po polsku mówi z północno kresowym akcentem.
W kolejnych odcinkach przedstawimy materiały o Polakch w świecie. Los sprawił, że wiele podróżuje. W każdym kraju spotyka ludzi polskiego pochodzenia. Na tej podstawie stwierdza, że Polacy są wszędzie na całej kuli ziemskiej, żyją jak w Polsce ale także w całym świecie.
Punkt widzenia bardzo zależy od punktu siedzenia. Z jego teraźniejszego punktu siedzenia polski charakter powstawał w tyglu z geopolityki. Polacy w świece mają różne opinie, w rzeczywistości jest naród bohaterski. Udowodnili to wielokrotnie na przestrzeni historii w okresie od Chrztu Polski w roku 966 po dzień dzisiejszy, walcząc o własny byt i pozycje Polski. Naród bohaterskich obrońców swojego terytorium ale także walczyli o wolność Naszą i Waszą. Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Króla Polski Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla ówczesnej Europy.
Polska jest państwem tolerancyjnym i otwartym na inne narody o czym świadczy; historia Żydów na ziemiach polskich licząca ponad tysiąc lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla krajowej wspólnoty żydowskiej. Od powstania Królestwa Polskiego w XI wieku, poprzez utworzoną w 1569 Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw w Europie, stała się więc domem dla jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się społeczności żydowskich, także rusinów, litwinów i innych nacji.
Granice Polski wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni wieków. To tłumaczy, dlaczego poza granicami znajduje sie więcej Polaków niż w samej dzisiejszej Polsce.
W wyniku splotu okoliczności historycznych wielu Polaków znalazło się poza granicami historycznej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. Losy Polaków w krajach byłej Rosji carskiej i komunistycznej to odrębna karta w historii Narodu Polskiego. Obecne pokolenie Polaków w tych krajach jest odcięte od przeszłości i wspólnego dziedzictwa. Niepewna jest ich teraźniejszość i nie ma ono zapewnionej przyszłości. Dziesięciolecia przemocy, dyskryminacji i represji wzmocniły poczucie historycznej niesprawiedliwości i obudziły pragnienie mówienia własnym głosem i decydowania o własnym losie. Pomimo upływu czasu i zmian pokoleniowych polskość i świadomość przynależności do Narodu Polskiego są dla Polaków z krajów wschodnich podstawą poczucia własnej godności i stanowią tę esencję, która spaja nas wszystkich w jeden NARÓD POLSKI.
Polacy zamieszkali na Wschodzie są Polakami z krwi i kości. Polonia z tych krajów również oczekuje solidarności, potrzebuje sprawiedliwości i prawdy, wsparcia jej działań służących obronie prawa do edukacji, prawa rozwoju i krzewienia kultury języka polskiego, kultywowania polskich tradycji i zwyczajów, wsparcia w podejmowanych przez nich inicjatyw społecznych. Każdy człowiek, każda organizacja i instytucja, wszyscy ci, którym nie są obojętne losy Polaków ze Wschodu, może wziąć czynny udział w sprawie wsparcia i pomocy Polakom z krajów wschodnich. Ważne jest każde wspólne działanie.
Znacząca część Polaków na skutek represji carskiej i komunistycznej Rosji, została przymusowo przesiedlona we wszystkie rejony imperium, zsyłki. Inni wędrowali za pracą i chlebem, poszukiwali szczęścia w Ameryce Północnej i Południowej, Australii i innych krajach. Dla przykładu, Polacy we Francji - zabytki z XIX wieku insurgencies, w Wielkiej Brytanii Polacy zostali po II wojnie światowej. Na terenie byłej Rosji, spotykać Polaków można na wszystkich terenach; w Tadzykistanie, Kazachstanie, Kamczatki i Dalekiego Wschodu. Oczywiście na byłych terenach Polski, zwyczajnie we wszystkich byłych polskich miastach a szczególnie we Lwowa i Wilnie.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki emigranci z Polski, stanowią znacząca Polonie. Drugie miejsce, po Warszawie w gęstości zamieszkania Polaków/kilometr zajmuje Chicago (Ewa Lipnicka, 2001). Spotkać tu można Polaków dosłownie na każdym kroku podróżujących na świecie (w Brazylii, Ekwadoru, Peru, Australii, Francji, Kanadzie, Izraelu, Hiszpanii, Szwecji oraz oczywiście w Finlandii, gdzie obecnie mieszka Bogusław. To oznacza, że obecne obywateli Polski są na całym świecie. Dzieci i wnuki Polaków z całego świata jadą do domu do Ojczyzny Polski, w roli doradców lub biznesmenów, oraz turyści dla których Polska - Ojczyzna ma niezwykle znaczenie.

opracowanie - Redakcja Portalu www.miory.eu

Prawa autorskie © ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-10-21 (706 odsłon)

[ Wróć ]

¤footer_message

Przyjaciele Mior: Poznan UE