Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5321519
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Pomnik Jana Pawla II w Miorach
W Miorach i w Szumielinie na Bia?orusi zosta?y ods?oni?te i po?wi?cone
dwa pomniki Jana Paw?a II, ufundowane przez nasze Stowarzyszenie MMRK, jako
dar polskich motocyklistów dla katolików Bia?orusi: Polaków i
Bia?orusinów. By?o bardzo uroczy?cie. T?umy mieszka?ców, chory. Pomniki
po?wi?ci? ordynariusz Diecezji Witebskiej Ks. Bp W?adys?aw Blin.

W dniu 2 wrze?nia 2008 roku, odby?o si? w Miorach, ods?oni?cie i po?wi?cenie pomnika Jana Paw?a II Wielkiego.
W Uroczysto?ciach uczestniczyli:
- J.E.Ord.witebski ks.bp W?adys?aw Blin,
- ks.dziekan W?adys?aw Zawalniuk z Mi?ska,
- Radca-minister Ambasady RP w Mi?sku p.Tomasz Klima?ski,
- Kier.wydz.konsularnego p.Krzysztof ?widerek,
- Isekr. amb. wydz,konsul. Miros?aw Jagielski,
- Mi?dzynarodowy Rajd Katy?ski (100 motocyklistów) z komandorem Wiktorem W?grzynem,
- pra?. Prawos?awnej Cerkwi O.Miko?aj Rundo,
- dziek. Greko-katolickiej Cerkwi O.Dimitrii,
- kap?ani mi?sko-mohylewskiej archidiec.i witebskiej diecezji,
- klerycy witebsk. diec. z ks. Rektorem Krzysztofem Witwickim,
- przedstawiciele w?adz ?wieckich powiatu Miory,
- oko?o 3000 wiernych i go?ci.
Koncertowa?y chóry: "Cantus Cordis" z Mi?ska i "Fiat" z Mior.


Powitanie przez dzieci
Powitanie Zacnych Go?ci
Powitanie przez doros?ych
Ko?ció? WNMP w Miorach zaprasza
Pomnik Jana Paw?a II Wielkiego
Msza ?wi?ta
Procesja
Po?wi?cenie Pomnika JPII
Koncert chóru
Rajd Katy?ski
Posi?ek
Rajd Katy?ski
Rajd Katy?ski w Miorach

Opracowanie i szczególy
Redakcja www.miory.eu
na podstawie materia?ów
Dz. i pr. Ko?cio?a WNMP w Miorach
Ks. kan. Krzysztofa Mi?kina i
Prezesa Stowarzyszenia MMRK
Wiktora W?grzyna

Prawa autorskie © ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-09-16 (2698 odsłon)

[ Wróć ]Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018