Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Napisz wiadomo?? do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscio? w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscio? w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj si?
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nó? w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosj?, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· ?uk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
5321471
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Cmentarz Miorski


Wirtualny Cmentarz Miorski - WCM. Tylko pod Krzy?em, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polsk? a Polak Polakiem A. Mickiewicz. Dla zachowania pami?ci o zmar?ych mieszka?cach ich potomkach i osobach pochodz?cych z Mior, okolicy i Kresów w opracowaniu. Prze?lij dane swoich bliskich.
Wchodz?c na Cmentarz Miorski odmów modlitw?;


Wieczny odpoczynek racz im da? Panie,
A ?wiat?o?? wiekuista niechaj im ?wieci.
Niech odpoczywaj? w pokoju wiecznym. Amen. 3 x

Odwiedzaj?c cmentarze i groby, modlimy si? za naszych i wszystkich ?mar?ych umieszczonych w Wirtualnych Cmentarzu Miorskim. Cz?owiek ?yje tak d?ugo, jak d?ugo trwa pami?? o nim.

Za Zmar?ych z Rodzin,?wi?tej pami?ci:
Wybitni i wielcy Polacy ?uk Kozakiewicz Radziszewicz, Kozakiewicz, A?gi?, Kozieronek, Bielewicz ?wiatope?k - Mirski Kur?owicz Januszkiewicz, Lepko i innych Rodzin ksi??y ko?cio?a w Miorach zag?ada zbiorowa

s.p.
Jan ?uk

syn Jerzego
ur. w 1870r.
w Miorach
zm. 5-9-1957r.
w Krosnie Odrzanskim
s.p.
Józef ?uk

syn Jana i Adeli ?uk
m?? Józefy
ur. 20-5-1908r.
w Miorach
zm. 8-08 1989r.
w Warszawie
s.p.
Józefa ?uk

córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska, ur. 5-5-1906r. w Siekierce zm. 31-5-1985r.
w Poznaniu

s.p.
Adela ?uk

pierwsza ?ona
Jana ?uk
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Wac?aw ?uk
syn Józefa i Józefy ?uk z domu Radziszewicz
ur. 08-09-1935r.
w Miorach
zm. w roku 1941
w Miorach

s.p.
Czes?awa ?uk
córka Józefa i Józefy ?uk z domu Radziszewicz
ur. w roku 1940
w Miorach,
zm. w roku 1945
w Miorach
s.p.
Leokadia ?uk
córka Józefa i Józefy ?uk z domu Radziszewicz, ur. 05-01-1939r. w Miorach
zm. 18-03-2013 w Warszawie
spoczywa z Mam? w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim

s.p.
Irena Sobiesiak
córka Józefa i Józefy ?uk
z domu Radziszewicz,
ur. 27-10-1944r.
 w Miorach
zm. 30-06-2017
w Warszawie

 
s.p.
Anna ?uk

druga ?ona Jana ?uk
ur. 1-7-1888r. w Miorach
zm. 3-4-1981r.
w Krosnie Odrzanskim
s.p.
Aneta Kozakiewicz

z domu ?uk,
córka Jana i Adeli ?uk
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Franciszek ?uk

syn Jana i Anny ?uk
ur. 1-5-1929r. w Miorach
zm. 1-6-2001r.
w Krosnie Odrzanskim
s.p.
Aldona Szewczyk

córka Jana i Anny ?uk
ur. 15-12-1922r. w Miorach
zm. 22-05-2004
w Kro?nie Odrza?skim
s.p.
Czes?aw Szwed

syn Anny ?uk
z pierwszego ma??e?stwa
ur. 21-7-1918r. w Miorach
zm. 31-12-1999r.
w Kro?nie Odrza?skim
s.p.
W?adys?aw Kozakiewicz
m?? Anety
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
ks. Jan ?uk

ur. 13 II 1897 r. Maciuki k. Mior zm. 23 III 1974r.
w Rossoszy
s.p.
Marian Szewczyk
m?? Aldony
ur. 4-1-1920r. w Miorach
zm. 16-8-1993r.
w Kro?nie Odrzanskim
s.p.
Jan Szwed

syn Emilii i Czes?awa
ur. 6-5-1946 w Miorach
zm. 13-1-2005
w Kro?nie Odrza?skim
s.p.
Antoni ?uk

ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Renata ?uk

ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Kazimiera ?uk

ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Maria ?uk

ur. w Miorach
zm. w Miorach
Kwatera zmar?ych z Rodziny Wac?awa Radziszewicz Agaty Radziszewicz z domu D?browska z Siekierki do góry

s.p.
Wac?aw Radziszewicz

syn Sylwestra
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Agata Radziszewicz


z domu D?browska
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Józefa ?uk

córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska, ur. w Siekierce 5-5-1906r. zm. 31-5-1985 w Poznaniu
s.p.
Konstancja Bielewicz

córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska ur. w Siekierce zm. w Czepukach
s.p.
Leokadia Kozieronek

córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska
ur. w Siekierce
zm. w Warszawie
s.p.
Helena A?gi?


córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz
z domu D?browska
ur. w Siekierce
zm. w Warszawie
s.p.
Józef Radziszewicz

syn Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska
ur. w Siekierce
zm. w Warszawie
s.p.
Bronis?awa Radziszewicz

córka Wac?awa i Agaty Radziszewicz z domu D?browska ur. w Siekierce zm. miejsce nie znane
s.p.
W?adys?aw Kozakiewicz

m?? Anety z domu ?uk
ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Witold Kozieronek


m?? Leokadii
ur. w Miorach
zm. w Warszawie
s.p.
Stanis?aw Bielewicz

m?? Konstancji
ur. w Czepukach
zm. w Czepukach
s.p.
Czes?aw A?gi?


syn Heleny A?gi?
ur. w Warszawie
zm. w Warszawie
s.p.
Danuta Rychel

córka Heleny
z domu A?gi?
ur. w Warszawie
zm. w Warszawie
s.p.
Aniela Radziszewicz


ur. w Siekierce
zm w Warszawie
s.p.
Antoni Radziszewicz


ur. w Siekierce
zm w Warszawie
s.p.
Bronis?awa Romanowska

z domu Bielewicz
ur. w Siekierce
zm w Warszawie
s.p.
Stanis?aw Azgi?


ur. w Miorach
zm. w Warszawie
s.p.
Bronis?awa Mróz
z domu Radziszewicz
ur. w Miorach
zm. w Warszawie
s.p.
Wincenty Radziszewicz

ur. w Siekierce
zm. w Warszawie
s.p.
Micha? Radziszewicz

ur. w Miorach
zm. w Bierzwniku
s.p.
Jadwiga Radziszewicz

ur. w Miorach
zm. w Bierzwniku
s.p.
Wincenty Radziszewicz
ur. w Miorach
zm. w Bierzwniku


s.p.
R. Mirski
w?a?ciciel
Mior
w 1567
roku


s.p.
Sebastian ?wiatope?k-Mirski
w swoim miasteczku dziedzicznym Miory
w 1641 roku
wystawi?
rzymskokatolicki
ko?ció? parafialny
s.p.
Micha?,
W?adys?aw,
Kazimierz ?wiatope?k-Mirski
nast?pcy s.p. Sebastiana.
Ko?ció?owi Miorskiemu nadali
fundusz w 1693 roku
s.p.
Janina Urba?ska

z domu ?wiatope?k - Mirska ur. 27 .07.1927 roku w Kamie?polu, córka Wies?awa ?wiatope?k -Mirskiego i Stanis?awy ?wiatope?k-Mirskiej z domu Alchimowicz zm. 6 kwietnia 2006 roku.
s.p.
Marika
z domu

?wiatope?k - Mirski
s.p.
Stasia
z domu
?wiatope?k - Mirski
s.p.
Zosia
z domu
?wiatope?k - Mirski
s.p.
Wszyscy zmarli
z rodziny

?wiatope?k - Mirski

Kwatera zmar?ych z Rodziny Kur?owicz do góry

s.p.
Stanis?aw Kur?owicz

organista
syn Antoniego i Anny z Murawskich ur. w 1912r.
w St.Petersburgu
zm. w 1990r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
Jadwiga Kur?owicz

z Malawków Murawskich
?ona Stanis?awa Kur?owicza
ur. w 1924r.
w Nowym Pohoscie
zm. w 1948r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
Stanis?aw Murawski

syn Klaudiusza i Benedykty
z domu Stacewicz
ur. w 1935r.
w Nowym Pohoscie
zm. w 1991r.
w Miorach
s.p.
Jan Kur?owicz

syn Antoniego i Anny z Murawskich
ur. w 1909r.
w St. Petersburgu
zm. w 2002r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
Angelina Kur?owicz

z rodziny Szuzdel, II ?ona Stanis?awa Kur?owicza ur. w 1924r. wies Komarowszczyzna,
kolo Nowego Pohostu
zm. 10-05-2008r. w Witebsku
pogrzeb 12-05-2008r. 
w Nowym Pohoscie
s.p.
Wiktor Murawski


ur. w 1887r.
w Nowym Pohoscie

zm. w 1932r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
Zofia Murawska

z domu Katowicz,
ur. w 1892r.
we wsi Gorbaczonki,
kolo Nowego Pohostu,
zm. w 1966r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
ks. arcybp
Edward Kisiel


ur. w 1918r.
w Jundzi??owo
parafia Nowy Pohost
zm. w Bia?ymstoku
s.p.
Klemens Kur?owicz

syn Jana i Alzbety z domu Bezdiel ur. we wsi Gorbaczonki, w 1958r. kolo Nowego Pohostu
zm. w 2015r.
we wsi Gorbaczonki
k. Nowego Pohostu
s.p.
Piotr Murawski

syn Wac?awa i Józefy
ur. w 1942r.
w Nowym Pohoscie

zm. w 2015r.
w Nowym Pohoscie
s.p.
Bronis?awa Murawska

?ona Stanis?awa Murawskiego
z domu Chapulionek
ur. w 1936r. we wsi Koty
k. Nowego Pohostu
zm. w 2010r. w Miorach

Kwatera zmar?ych z innych Rodzin
do góry

s.p.
Gwidona Januszkiewicz

ur. w Miorach
zm. 7-01-2008r.
w Jastrowiu

s.p.
Kazimiera Lepko


ur. w Miorach
zm. w Miorach
s.p.
Wszyscy zmarli


z Mior
i Kresów
s.p.
ks. Ludwik Mirski

proboszcz Miorski
1693
s.p.
ks. Jan Klimaczewski

1823
s.p.
ks. Jerzy Czapulewicz

1823 - 1843
s.p.
ks. Sylwester Pankiewicz

wikary
s.p.
ks. Józef Borodzicz

proboszcz 1905 - 1907
s.p.
ks. Krzysztofiak


s.p.
ks. Romuald ?wirkowski

dziekan i proboszcz
s.p.
ks. Soko?owski


dziekan i proboszcz
s.p.
ks. Gryniewicz


dziekan i proboszcz
s.p.
ks. Micha? Dalinkiewicz

wikariusz 1926
s.p.
ks. Franciszek Kuksiewicz
dziekan i proboszcz 1937 - 1939
s.p.
ks. Stanis?aw Fiedorczuk

wikariusz 1938 - 1939
s.p.
ks. Górski


1939
s.p.
ks. Kwiatkowski

1939
s.p.
ks. Jan Zawistowski
dziekan i proboszcz 1940 - 1949
s.p.
ks. Skukowski


s.p.
ks. Jan Stogandl
dziekan i proboszcz
1949 - 1951
s.p.
ks. Jan Grabowski
dziekan i proboszcz
1956 - 1985
s.p.
ks. Józef Ignielewicz

proboszcz parafii Nowy Pohost ur. w 1897 r.
zm. 30-091973 r.
w Ostrowcy
s.p.
Ksi??a parafii i dekanatu Miory

zmarli
w calym okresie istnienia Ko?cioa Miorskiego

Kwatera zag?ady zbiorowej do góry

s.p.
Patrioci Polski
Uczestnicy walk Narodowo Wyzwole?czych

zamorowani i zabici przez Rosjan w czasie okupacji Polski w latach 1772 - 1918 i w powstaniach Narodowych 1831, 1863, wojnie polsko-bolszewickiej 1920, w Katyniu, Miednoje, Charkowie, na Sybirze i nieludzkiej ziemi i innych miejscach ka?ni Polaków
s.p.
Polacy

zamordowani na ?wirowsku w Miorach i Kresach
w latach 1941-1944
przez Niemcy
okupuj?ce Miory,
Ziemie Miorsk? i Polske

Prawa autorskie © ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-10-27 (12010 odsłon)

[ Wróć ]Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2018